Επιχειρησιακά και Αναπτυξιακά Έργα

Επιχειρησιακά και Αναπτυξιακά Έργα

  • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
  • Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάδειξης του Αγίου Ευστρατίου ως πρότυπο κέντρο εναλλακτικού τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές
  • Ανάπτυξη δράσεων διαμεσολάβησης καινοτομίας για την αξιοποίηση των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Υπολογισμός των δεικτών βάσης του ΠΑΑ 2007-2013 που αφορούν τη μέτρηση φυτοφαρμάκων και νιτρικών σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα
  • Γεωγραφικό σύστημα για τον περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Νάουσας
  • Εκπόνηση προμελέτης για την προστασία και ανάδειξη του ποταμού Αλιάκμονα και των παραποτάμιων περιοχών.

Back to Category

Date

30 Οκτωβρίου 2015

Categories

Επιχειρησιακά