ΜΕΛΕΤΕΣ

  

 Τα στελέχη της Ecotopia διαθέτουν μελετητικά πτυχία και αναλαμβάνουν την εκπόνηση ερευνών και μελετών στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εδαφολογικές
  • Γεωργοτεχνικές-Γεωργοοικονομικές
  • Γεωτεχνικές
  • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές
  • Δασολογικές
  • Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
  • Περιβαλλοντικές